Affärsidé

Sale & Rent är ett företag som tillhandahåller lokaler, pallplatser för
uthyrning samt skräddarsyr logistiklösningar.

Vi har försäljning av kontor-, data- trend- och skolprodukter som
levereras till slutkunder lokalt som globalt till konkurrenskraftiga
priser och med fokus på ett effektivt distributionssystem.